AROUND
AROUND یک شبکه اجتماعی برای تفریح، خرید و یک بانک اطلاعاتی برای کسب و کارهای مطرح است. AROUND امکانات به روز حوزه فناوری اطلاعات را در اختیار کاربران قرار می دهد تا به سادگی با کمک دیدگاه دوستان خود، تجربه منحصر به فردی را داشته باشند.