• کاربران در Around دارای آزادی عقیده و اندیشه و بیان هستند.
• حریم خصوصی کاربران در Around باید همواره رعایت شود و اشخاص نسبت به حریم شخصی خویش حمایت شوند.
• کاربران فارغ از جنسیت، زبان، قومیت، دین و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و جهت‌گیری سیاسی و سایر موارد تحت شمول حقوق شهروندی، دارای برابری هستند.
• کاربران در تشخیص خیر و صلاح خویش و انتخاب مخاطبان،دوستان،گروه‌ها و محیط‌های خود در Around آزاد هستند.
• کاربران در Around طبق قانون حق مشارکت در سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را به طور فردی و جمعی دارند و می‌توانند در این موضوعات اظهارنظر نموده و نقد و نظریات خود را در بستر فضای مجازی بیان نمایند.
• شهروندان حق دارند کسب و کارهای مشروع و قانونی خود را به هر طریق در Around معرفی نمایند.
• شهروندان حق گسترش فعالیت‌های صنفی و فرهنگی خود و نیز کارآفرینی از طریق فضای مجازی دارند. به ویژه اینکه قانونا کسب و کارهای کوچک، صنایع دستی و تولیدات داخلی مشمول حمایت‌های مقرر در قوانین موضوعه هستند.
• در Around حفظ امنیت شهروندان از اهمیت بالایی برخوردار است؛ از جمله امنیت اقتصادی در مواردی که تراکنشی از طریق پیام‌رسان‌ها در فضای مجازی انجام می‌شود و امنیت اخلاقی در مواردی که اطلاعاتی از طریق پیام‌رسان‌ها مبادله می‌شود.
• حفظ نظم عمومی،رعایت اخلاق حسنه،حمایت از منافع عمومی همواره از اهمیت بالایی برخوردار است.
• حفظ تمامیت ارضی و احترام و شناسایی آزادی،استقلال و نظام جمهوی و ارزش‌های اسلامی کشور اولویت دارد.
• برخورداری از زیرساختهای حفظ حریم خصوصی و محرمانگی اطلاعات کاربران را فراهم نموده و جز در موارد قانونی و صرفا حسب دستور قضائی، امکان دسترسی به اطلاعات کاربران نباشد.
• نسبت به شناسایی، تضمین و حداکثر حمایت از حقوق قانونی پایبند باشد.